Doel dagbesteding

Het doel van onze dagbesteding is:

 • begeleiding en zorg op maat bieden bij geestelijke, lichamelijke en/of sociale beperkingen
 • De activiteiten en begeleiding zijn gericht op de individuele deelnemer om behoefte aan structuur en een zinvolle dag invulling te bieden
 • Deelnemers krijgen hulp bij het voeren van de eigen regie
 • De verworven vaardigheden worden zo lang mogelijk in stand gehouden in een stabiele en veilige omgeving
 • Contacten met anderen, waardoor een sociaal isolement wordt voorkomen
 • Controle op voeding/vochtinname
 • Signaleren van sociale, medische en psychische problemen
 • Eventuele hulp bij medicatie inname, voeding en toiletgang
 • Meer welzijn verlaagt de behoefte aan zorg
 • Ontlasting en ondersteuning van de mantelzorger
 • Zo lang mogelijk uitstel van opname in een woonzorgvoorziening

doel-dagbesteding